Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөлийн хуралдаан

2024-1-18
2
2024 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөлийн хуралдаан хуралдаж
1.Дүүргийн 2024 оны зорилтот жилийг тодорхойлох тухай
2.ДИТХ-ын 2023 оны үйл ажиллагааны танилцуулгын тухай тус тус хэлэлцлээ.

фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.