2023 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Төсөв санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн хороо хуралдаж байна

2023-12-14
4

 

2023 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Төсөв санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн хороо хуралдаж :
1.Дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
2.Дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2024 оны төлөвлөгөө
3.Дүүргийн Төсөв батлах тухай
4.Дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн, санал дүгнэлт гарган хүргүүллээ.

фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.