2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА

3
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 217, 2023 оны 301 дүгээр тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалыг үндэслэн 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Зохион байгуулалтын хэлтсийн 2024 оны төлөвлөгөө болон албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг тус тус баталлаа.
📈2024 онд Хурлын Ажлын алба нь стратегийн 4 зорилго, 7 зорилт, 40 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.