2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Онцгой байдлын хэлтэст нисдэг камер, принтерийг худалдан авч хүлээлгэн өглөө

2024-5-31
8

2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр дүүргийн Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлөөс 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, тодорхойлох зориулалт бүхий нисдэг камер, принтерийг худалдан авч, Онцгой байдлын хэлтэст хүлээлгэн өглөө


фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.