2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр “Хангай” сургууль, 44, 183, 207 дугаар цэцэрлэг болон “Хүүхэд хөгжлийн өрөө” тохижуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүүхдийн багц ном хандивлах арга хэмжээг зохион байгуулав.

2024-6-5
4

Бүтээмж-Хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх зорилтот жилийн хүрээнд дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас Олон Улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр “Хангай” сургууль, 44, 183, 207 дугаар цэцэрлэг болон “Хүүхэд хөгжлийн өрөө” тохижуулсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүүхдийн багц ном хандивлах арга хэмжээг зохион байгуулав.


фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.