Хурлын зөвлөл

Базаррагчаа БОЛОРМАА

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн гишүүн

Хасаг Цогцэцэг

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн гишүүн

Сарантуяа АЛТАНХҮҮ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн гишүүн

Цэрэннадмид ЦЭЦГЭЭ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн гишүүн

Долгор ГАНТУЛГА

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн гишүүн

Мөнхжаргал ӨСӨХДЭЛГЭР

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн гишүүн

Хурлын зөвлөл


фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.