Хурлын төлөөлөгчид

Сэрдамба ЭРДЭНЭБАЯР

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Алтанхуяг СҮХБОЛД

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Ганбаатар ДАГВАДОРЖ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Бузанков Гэрэлмаа

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Мягмаржав БАЯНЦОГТ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Лхамсүрэн ДОРЖПАГМА

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Наваан НЯМЗАВ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Буян-Оргих ХИШИГ-УНДРАЛ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Батбаяр БАТЗОРИГ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Батчулуун ИЧИННОРОВ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч

Хурлын төлөөлөгчид


фото мэдээ

©2023. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ.